Brazilië is de grootste producent en uitvoerder van koffie te wereld. Jaarlijks neemt het land een derde van de mondiale koffieproductie voor zijn rekening, ruim 2 miljoen ton.
Maar wat is het effect van de klimaatwijziging op de Brazilaanse koffie? Wat doet het met de koffieplantages? Zal de densiteit van ziektes toenemen? Zullen er mutaties optreden in de ziektes, zijn er smaakveranderingen te verwachten en wijzigt de groeiperiode van de koffieplant? Allemaal vragen waarop men in Brazilië graag een antwoord wil.
Het land start daarom een experiment om de gevolgen van klimaatwijziging voor de koffieteelt te onderzoeken. Gedurende 2 jaar zal daarvoor de uitstaat van CO2 op een grote koffieplantage van 35.000 planten gesimuleerd worden. Onderzoekers zullen vervolgens de gevolgen onderzoeken op de koffieplanten.
CO2, een broeikasgas, zal over de koffieplantage verspreid worden door speciale toestellen. Toestellen die zelfs rekening houden met de windrichting. Ook aan de irrigatie is gedacht. Ook die zal worden aangepast om zo realistisch mogelijk de veranderingen in neerslag te simuleren.
De conclusie van het experiment moet een beeld geven van mogelijke problemen van de klimaatwijziging en van de instrumenten om een oplossing te vinden.
We willen allemaal toch nog tientallen jaren genieten van een heerlijke kop koffie?
Bron: Finlandsite.nl