Slechts klein gedeelte van inkomsten van Max Havelaar naar de boeren

Het Nederlands Dagblad heeft samen met lokale Afrikaanse journalisten onderzoek gedaan naar de inkomsten van de bij de Stichting Max Havelaar aangesloten boeren en coöperaties. Conclusie is dat tweederde van het geld dat met de verkoop van de Max Havelaar producten naar de stichting zelf gaat en de rest vaak de boeren zelfs niet bereikt.

Volgens het onderzoek werd er met 70 boeren uit Ghana, Kameroen, Ivoorkust en Nigeria gesproken. En velen waren zich niet eens bewust van het fairtrade concept. Vaak betalen ze zonder dat ze het zelf weten voor hun lidmaatschap aan coöperaties. Soms bleken de boeren een bonus te ontvangen, maar dit bleek eerder uitzondering dan regel te zijn.

De Stichting Max Havelaar voelt zich bekritiseerd en stelt dat de premie die consumenten voor fairtrade producten betalen voor 100% naar boerencoöperaties gaat. De boeren zijn lid van deze coöperaties die collectief allerlei diensten zoals transport regelen. Volgens de Stichting Max Havelaar zijn er diverse studies gedaan waaruit het nut voor de fairtrade boeren blijkt. De boeren blijken gemiddeld een hoger inkomen te hebben en staan sterker in de handelsketen omdat ze georganiseerd zijn in coöperaties.

Volgens de stichting klopt de conclusie van het onderzoek van het Nederlands Dagblad over geldstromen naar de stichting voor salarissen en zakenreizen niet. Interne kosten worden niet betaald uit de boerenpremie, maar uit een aparte licentiefee die aangesloten bedrijven in Nederland betalen aan de stichting. In 2011 ging er vanuit de stichting 3,3 miljoen euro naar de boerencoöperaties en daarnaast ontving de stichting 2,1 miljoen euro licentiefee om fairtrade te laten groeien.

Bron: Foodholland.nl